Start

Stöd din ras och bli medlem! HÄR


Uppfödare! Ge era valpköpare gratis medlemskap i 1 år HÄR

Svenska Bassetklubben SBaK
Information från Svenska Bassetklubben samt de lokala avdelningarnas aktiviteter, utställningar, drevprov och viltspårprov..

Medlemmarna i BANK kallas till
ÅRSMÖTE
Lördagen den13 mars 2021, kl.13.00
SMÖKK:s Tassa Inn 
Apoteksg 9, 36432 Lenhovda

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari 2021

Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens råd och om

det blir nödvändigt ändra datum 

Obligatorisk anmälan i Coronatider för planering
av antal platser. Vi vill ha din anmälan senast
den 5 mars 2021 till: Sekr. Berit Roos
berit.roos@orngrensgarden.se


Basset Artésien Normand är en drivande hund. Rasen används i Sverige vid jakt efter rådjur, hjort, hare och räv. Den spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall.

Rasens karaktär: Glad och mycket tillgiven.

Uppdaterat 2020-12-15

Länskampen La Syd 2020

2020-12-04

1:a Motvindens Åska (Halland)
äg. Kim Klint

2:a Banubas Fridolf (Blekinge)
äg. Anton Berggren

Grattis till er! 

Årets Drevprovshund 2019

och Ursula Nielsens vandringspris 2019


Sejch Motvindens Åska
Äg. Kim Klint, Ätran 
Grattis!

Årets Utställningshund 2019

J Kullalyckans Jessy
Äg. Lars Olof och Ulla Alfredsson, Lammhult
Grattis!

Årets Viltspårhund 2019

Dkuch Seuch Sev-16-17 Sev J
Banubas Eloise
Äg. Susanne Karlsson, Huddinge
Grattis!