Start

Basset Artésien Normand är en drivande hund. Rasen används i Sverige vid jakt efter rådjur, hjort, hare och räv. Den spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall.

Rasens karaktär: Glad och mycket tillgiven.


    Medlemmarna i BANK kallas till
                   ÅRSMÖTE

              den 4 april 2020
                     kl. 13.00
          SMÖKK:s Tassa INN
     Apoteksgatan 9, 364 32 Lenhovda


 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen    
 tillhanda senast 14 mars 2020
 Om du önskar förtäring anmäl ditt
 deltagande senast den 27 mars 2020 till    
             Sekr. Berit Roos
      berit.roos@orngrensgarden.se    
                      Välkomna!

Förslag på ledamöter till styrelsen kan lämnas till valberedningen agneta.davidsson@hotmail.com


Skicka foton och resultat från utställningar/prov               ulla.alfredsson@gmail.com 

Stöd din ras och bli medlem! HÄR


Uppfödare! Ge era valpköpare gratis medlemskap i 1 år HÄR

Svenska Bassetklubben SBaK
Information från Svenska Bassetklubben samt de lokala avdelningarnas aktiviteter, utställningar, drevprov och viltspårprov..

Uppdaterat 2020-02-23

Årets Hund 2018

2019-04-08
Årets drevprovshund 2018
Årets viltspårshund 2018
Årets utställningshund 2018
Födda valpar 2018
Drevprov BAN 2018-2019
Viltspårprov BAN 2018

2019-04-08
Vinnare av vandringspris 2018

Star Ban Zigurd
ÅRETS VILTSPÅRHUND 2018
Ägare Leif Löfkvist
Grattis!


Kaislan Tilan la Ruisseau

ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND 2018
Ägare Charlotte Hammarberg

Grattis!


Star Ban Zaba
ÅRETS DREVPROVSHUND

2017-2018
Ägare Roland Andersson
Grattis!

 

© Basset Artésien Normand klubben
Webansvarig Ulla Alfredsson