Start


Stöd din ras och bli medlem! HÄR


Uppfödare! Ge era valpköpare gratis medlemskap i 1 år HÄR

Skicka foton och resultat från utställningar/prov               ulla.alfredsson@gmail.com 

Basset Artésien Normand är en drivande hund. Rasen används i Sverige vid jakt efter rådjur, hjort, hare och räv. Den spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall.

Rasens karaktär: Glad och mycket tillgiven.

Svenska Bassetklubben SBaK
Information från Svenska Bassetklubben samt de lokala avdelningarnas aktiviteter, utställningar, drevprov och viltspårprov..

SENASTE NYTT!
Uppdaterat 2019-08-18

2019-08-17
Utställningsresultat
SBak väst utställning
Tånga Hed Vårgårda

Basset Artésien Normand Klubbens Aktivitetshelg 2019
Sammanfattning och foton

2019-04-08
Årets drevprovshund 2018
Årets viltspårshund 2018
Årets utställningshund 2018
Födda valpar 2018
Drevprov BAN 2018-2019
Viltspårprov BAN 2018

2019-04-08
Vinnare av vandringspris 2018

2019-03-21
Star Ban Zigurd
ÅRETS VILTSPÅRHUND 2018
Ägare Leif Löfkvist
Grattis!

2019-03-18
Kaislan Tilan la Ruisseau

ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND 2018
Ägare Charlotte Hammarberg

Grattis!

2019-03-10
Star Ban Zaba
ÅRETS DREVPROVSHUND

2017-2018
Ägare Roland Andersson
Grattis!

 

© Basset Artésien Normand klubben
Webansvarig Ulla Alfredsson