Start

Basset Artésien Normand är en drivande hund. Rasen används i Sverige vid jakt efter rådjur, hjort, hare och räv. Den spårar och driver vilt med stor säkerhet, inte fort men målmedvetet och med kraftigt skall.

Rasens karaktär: Glad och mycket tillgiven.

Medlemmarna i BANK kallas till

ÅRSMÖTE

den 3 mars 2018

Motell VÄTTERLEDEN Jönköping

kl 11.00

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari

Anmäl ditt deltagande senast den 25 februari till

Ordf Andreas.Fager blomkullas@hotmail.com

Med efterföljande medlems- och uppfödarmöte

 

Skicka bilder och resultat till ulla.alfredsson@gmail.com

Stöd din ras och bli medlem! HÄR

 

Uppfödare! Ge era valpköpare gratis medlemskap i 1 år HÄR

Utttagen till Basset drevprovs SM 2017

Star Ban Zaba

Ägare: Roland Andersson

2:a vid Basset SM den 13 augusti 2017

Vijaga Mirabean med husse Karl-Edvin Martinsson

SENASTE NYTT:

 

Nytt under planerade kullar

Övriga utställningsresultat med foton för 2017 finns HÄR

 

Protokoll

 

Styrelsemöte 2017-12-12

Styrelsemöte 2017-11-07

Styrelsemöte 2017-10-03

Styrelsemöte 2017-09-05

Styrelsemöte 2017-06-14

Styrelsemöte 2017-05-30

Styrelsemöte 2017-04-20

Styrelsemöte 2017-03-23

Styrelsemöte 2017-03-07

Styrelsemöte 2017-01-17

 

 

 

© Basset Artésien Klubben 2015