Hälsa

Hälsoformulär BAN

Här kan du som äger en Basset Artésien Normand rapportera in om din hund
drabbats av någon sjukdom eller har/har haft andra typer av hälsoproblem.
Din medverkan är mycket värdefull i avelsarbetet och bidrar till att vi kan arbeta
förebyggande t.ex. kring att sjukdomar och andra hälsoproblem inte utvecklas inom
rasen.


När du fyller i formuläret lämnar du uppgifter om din hund t.ex.namn och  registreringsnummer. Dessa uppgifter finner du i hundens stamtavla.
Du lämnar däremot inga uppgifter om dig själv som hundägare.


Basset Artésien Normand klubben och dess avelsråd kommer att göra sammanställningar av inrapporteringen. I dessa sammanställningar kommer aldrig uppgifter om enskilda hundar, hundägare eller uppfödare att publiceras.


Stort tack för att du bidrar med att rapportera in hälsoläget för din hund!

HÄLSOFORMULÄR (klickbar länk)

Mvh
BANK:s styrelse

 

© Basset Artésien Normand klubben
Webansvarig Ulla Alfredsson