Valphänvisning

BANKs regler för valphänvisning

 

För hänvisning via valphänvisaren/hemsidan ställs följande krav:

 

 • att föräldradjuren är friska och inte har/haft sjukdomar som beskrivs i RAS
 • att föräldradjuren ska vara meriterade från jaktprov och utställning
 • att avelsråden inte klart och tydligt avrått från parning
 • att SKKs grundregler följs t ex tikens ålder, viloperiod mellan kullar mm

 

Uppfödarens ansvar:

 

 • medlem i BANK
 • följa de regler som antagits i RAS och SKKs grundregler
 • anmäla kullen så tidigt som möjligt, gärna redan när tiken är parad
 • glöm inte anmäla när kullen är tingad eller såld

 

Handlingsregler för valphänvisaren:

 

Om ovanstående grundregler är uppfyllda skall valphänvisaren lämna ut samtliga kända planerade och födda kullar, utan att ställa kennlarna mot varandra.

Valphänvisare får inte uttala egna personliga värderingar om valpkullen, föräldradjuren eller om uppfödaren. Man får heller inte uttala egna personliga värderingar om någon annan uppfödare.

 

Valpförmedlaren skall marknadsföra Basset Artésien Normand som den friska och förträffliga jakt och familjehund som den är. Gärna ställa vår ras mot övriga drivande hundar.

 

Råd till valpköparen:

 

 • med hänsyn till ovanstående handlingsregler skall du ställa dom individspecifika frågorna till uppfödarna och inte till valphänvisaren. Genom detta förfarande kan det aldrig bli någon diskussion om partiskhet från valphänvisare.
 • läs in Er på RAS RasspecifikaAvelsStrategier och raskompendiet
 • kontrollera med säljarna, avelsdjurens jaktliga meriter d v s resultat från drevprov, hälsoläget/sjukdomar, vilken inavelsgrad har kombinationen och utställningsmeriter?

Observera att valphänvisningen aldrig rör sig om rekommendationer!

Valphänvisarna hänvisar till uppfödare som uppfyller kriterierna för valphänvisning samt att de själva har anmält sina kullar till hänvisning.

 

För hänvisning kontakta:

 

Barbro Hägg

Tel: 0554-12487

E-mail

 

© Basset Artésien Klubben 2015