Årets Hund SBak

OBS för att få deltaga i tävlingen om årets hund SBaK krävs att alla meriterna är tagna i SBaK:s regi. Kolla SBaK:s hemsida där finns statuterna för de olika tävlingarna

 

 

 

 

 

© Basset Artésien Klubben 2015